Đăng ngày 05 - 07 - 2011
100%

VĂN PHÒNG SỞ
 
Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Khánh Điện thoại: 03213 865 026
Phó Chánh Văn phòng Lê Quang Chung Điện thoại: 03213 863 460
   
THANH TRA SỞ
 
Chánh Thanh tra Trần Mạnh Cường Điện thoại: 03213 551 416
Phó Chánh Thanh tra Trần Văn Thắng  
   
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 
Trưởng phòng Doãn Thị Tâm Điện thoại: 03213 863 929
 Phó Trưởng phòng Phạm Thị Ngọc Xuân  Điện thoại: 03213 552 515
   
PHÒNG QUY HOẠCH TỔNG HỢP
   
 Phó Trưởng phòng  Nguyễn Văn Cường Điện thoại: 03213 864 161
   
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
 
 Trưởng phòng  Vũ Quang Triệu  Điện thoại: 03213 863 926
   
PHÒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
 
 Trưởng phòng  Vũ Quang Thắng  Điện thoại: 03213 863 925
 Phó Trưởng phòng  Luyện Văn Tạo  
 
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
 
Trưởng phòng Nguyễn Đức Sơn Điện thoại: 03213 865 127
 
PHÒNG VĂN HÓA XàHỘI
 
Phó Trưởng phòng Quách Ngọc Dũng Điện thoại: 03213 863 930
 
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
 
Giám đốc Trần Quốc Văn Điện thoại: 03213 552 360
Phó Giám đốc Bùi Huy Cường Điện thoại: 03213 522 668

 

 

Tin mới nhất

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc(03/06/2013 10:40 SA)

°
440 người đang online