Đăng ngày 05 - 07 - 2011
100%

Giám đốc Đặng Ngọc Quỳnh Điện thoại: 03213 568 899
Phó Giám đốc Vũ Thị Kim Thoa Điện thoại: 03213 518 899
Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Cường Điện thoại: 03213 552 361
Phó Giám đốc Trần Quốc Văn Điện thoại: 03213 552 360

 

Tin mới nhất

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư(03/06/2013 10:40 SA)

°
447 người đang online