Thông báo Về việc mời gọi đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên.

Đăng ngày 06 - 09 - 2011
100%

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông báo số 105/TB-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc lập quy hoạch xây dựng Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên,

Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo thông tin dự án Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên và  Sở Kế hoạch và Đầu tư để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trên. Cụ thể:

1. Quy hoạch xây dựng đô thị:

1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

1.1.1. Vị trí: Tại Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, có các mặt tiếp giáp như sau:

          - Phía bắc: Giáp Trung tâm hội nghị Quốc tế Sơn Nam Plaza.

          - Phía Nam: Giáp Khu dân cư.

          - Phía Đông: Giáp đường Lê Đình Kiên.

          - Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Đình Nghị.

1.1.2. Quy mô: Khoảng 10,5 ha đất.

1.2. Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

1.2.1. Về quy hoạch:

Vị trí khu đất nêu trên thuộc phạm vi Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 18/8/2011).

1.2.2. Về các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

Đáp ứng cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Cụ thể như sau:

STT

Loại đất

Diện tích (m3)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà ở

53.939,49

51,88

2

Đất xây dựng trường học

2.974,5

2,86

3

Đất sinh hoạt phố

206,85

0,2

4

Đất thu gom rác thải

257

0,25

5

Đất dịch vụ

2.397,3

2,31

6

Đất giao thông

44.191,79

42,5

Tổng diện tích

103.967

100

2. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

3. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu đất thực hiện dự án hiện là đất canh tác, GPMB thực hiện theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2007 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về việc quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

4. Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

4.1. Đối với phần hạ tầng, kỹ thuật:

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

4.2. Đối với nhà ở:

Xây dựng và Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung quản lý sử dụng nhà ở của Luật Nhà ở và Chương III về nội dung sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

5. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án (theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 71/CP):

5.1. Chủ đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề trên địa bàn phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên bao gồm:

a) Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

c) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

5.2. Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án:

a) Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án (quy mô sử dụng đất dưới 20ha). 

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Thời gian:  Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án từ ngày 06/9/2011 (ngày công bố thông tin) đến hết ngày 06/10/2011. Sau thời hạn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư ngưng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(17/09/2020 2:47 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

°
351 người đang online