Thông báo về việc mời gọi đầu tư dự án Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào

Đăng ngày 06 - 09 - 2011
100%

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông báo số 107/TB-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên,

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo thông tin dự án Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên và của Sở Kế hoạch và Đầu tư để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trên. Cụ thể:

1. Quy hoạch xây dựng đô thị:

1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

1.1.1. Vị trí: Tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, có các mặt tiếp giáp như sau:

          - Phía bắc: giáp đường quy hoạch đô thị.

     - Phía Nam: Giáp đất dự kiến thực hiện dự án của công ty TNHH Phú Thái Hưng Yên.

          - Phía Đông: Giáp đường quy hoạch đô thị.

          - Phía Tây: Giáp đường trục kinh tế Bắc - Nam.

1.1.2. Quy mô: Khoảng 17,6 ha đất.

1.2. Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

1.2.1. Về quy hoạch:

Vị trí khu đất nêu trên thuộc phạm vi Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Nối, (đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 30/9/2010).

1.2.2. Về các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

Đáp ứng cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Cụ thể như sau:

STT

Loại đất

Diện tích (m3)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

87.065

49,5

2

Đất trung tâm thương mại

7.579

4,3

3

Đất giao thông đô thị

59.030

33,7

4

Đất cây xanh mặt nước

12.037

6,8

5

Đất công trình công cộng

4.281

2,4

6

Đất bãi xe, hạ tầng kỹ thuật

5.846

3,3

Tổng diện tích

175.838

100

2. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

3. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu đất thực hiện dự án hiện là đất canh tác, GPMB thực hiện theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2007 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về việc quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

4. Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

4.1. Đối với phần hạ tầng, kỹ thuật:

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

4.2. Đối với nhà ở:

Xây dựng và Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung quản lý sử dụng nhà ở của Luật Nhà ở và Chương III về nội dung sở hữu, quản lý sử dụng nhà ở của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

5. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án (theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 71/CP):

5.1. Chủ đầu tư dự án Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào bao gồm:

a) Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

c) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

5.2. Điều kiện để được đăng ký làm chủ đầu tư dự án:

a) Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án (quy mô sử dụng đất dưới 20ha). 

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Thời gian:  Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án từ ngày 06/9/2011 (ngày công bố thông tin) đến hết ngày 06/10/2011. Sau thời hạn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư ngưng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(17/09/2020 2:47 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

°
375 người đang online