Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

Đăng ngày 25 - 07 - 2013
100%

Thực hiện Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2013,

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở theo nội dung tại văn bản đính kèm.

Thong bao tuyen dung vien chuc 2013.pdf

Tin mới nhất

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

Hội thảo khoa học đối với đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng cẩm nang đầu tư kinh doanh góp...(07/06/2018 4:06 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015(23/04/2015 10:40 SA)

Danh mục tài liệu ôn tập, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư(09/05/2012 10:40 SA)

Thông báo về việc mời gọi đầu tư dự án Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào(06/09/2011 10:39 SA)

°
995 người đang online