Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

Đăng ngày 25 - 07 - 2013
100%

Thực hiện Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2013,

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở theo nội dung tại văn bản đính kèm.

Thong bao tuyen dung vien chuc 2013.pdf

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(17/09/2020 2:47 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

°
369 người đang online