Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Đăng ngày 23 - 04 - 2015
100%

Thực hiện Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp như sau

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm: trình độ đại học, loại hình đào tạo chính quy, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng hoặc chuyên ngành khác phù hợp; trình độ B tin học văn phòng, trình độ C ngoại ngữ;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển: 01 viên chức tại vị trí việc làm Xúc tiến đầu tư.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học, kết quả học tập đại học, chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tương ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, số 8 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Số điện thoại liên hệ: 0321 3863460 (gặp anh Doãn Hải Ninh).

5. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Nội dung: xét kết quả học tập và kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Thời gian phỏng vấn: sẽ có thông báo sau.

Địa điểm: trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, số 8 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ, thu một lần khi nộp hồ sơ.

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(17/09/2020 2:47 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

°
453 người đang online