Hướng dẫn doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp

Đăng ngày 26 - 07 - 2016
100%

Hướng dẫn các doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp để rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN

Thực hiện Công văn số 2899/BKHĐT-ĐTNN ngày 15/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp để rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN theo trình tự sau:

Mỗi doanh nghiệp FDI được cấp 01 tài khoản để tự rà soát lại thông tin về các dự án đầu tư của mình và thực hiện việc báo cáo định kỳ trực tuyến theo quy định. Việc báo cáo và rà soát dữ liệu được thực hiện theo dự án, nếu doanh nghiệp có nhiều dự án thì báo cáo theo từng dự án. Việc cấp tài khoản cho doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập hệ thống tại địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn hoặc http://fdi.gov.vn (mục hướng dẫn sử dụng) để tải mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản và gửi đến cơ quan đầu mối cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Bước 2: Cơ quan đầu mối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp tài khoản cho doanh nghiệp theo quy tắc và gửi thông báo về tên tài khoản và password đến email của người phụ trách tài khoản được kê khai trong tờ khai của doanh nghiệp.

Bước 3: Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo tài khoản (tại địa chỉ email của doanh nghiệp) doanh nghiệp phải truy cập vào hệ thống để đổi lại mật khẩu.

Bước 4: Sau khi được cấp tài khoản doanh nghiệp có trách nhiệm truy cập tài khoản để rà soát cập nhật thông tin của mình và scan Giấy chứng nhận đầu tư (bản mới nhất) để đính kèm lên hệ thống. Thông tin sau khi được cập nhật sẽ được gửi đến cơ quan đầu mối cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tài khoản của doanh nghiệp được sử dụng để rà soát, cập nhật thông tin về dự án của doanh nghiệp và thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp FDI gửi ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Phòng Kinh tế đối ngoại, điện thoại 0321.3865127 hoặc email: viethungdpihy@gmail.com) để được trao đổi và hướng dẫn.

Tin mới nhất

Thông báo về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Thành lập và hoạt động của...(13/09/2016 2:48 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức(25/12/2012 10:40 SA)

°
3504 người đang online