Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 25 - 08 - 2016
100%

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/8/2016 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tải Quyết định tại đây.

Tải TTHC tại đây.

Tin mới nhất

2. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy...(05/10/2016 2:52 CH)

1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy...(20/09/2016 2:52 CH)

5. Giải thể công ty TNHH một thành viên (20/09/2016 2:52 CH)

4. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (20/09/2016 2:52 CH)

3. Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao...(20/09/2016 2:52 CH)

2. Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc...(20/09/2016 2:52 CH)

1. Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập(20/09/2016 2:52 CH)

4. Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án(20/09/2016 2:52 CH)

°
1220 người đang online