Thông báo về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Đăng ngày 13 - 09 - 2016
100%

Thực hiện theo Chương V Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, đến nay Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã và đang triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên xin thông báo:

- Các tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp lựa chọn thực hiện đăng ký trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

- Qua Hệ thống này, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Về Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

Được vận hành liên tục, đảm bảo việc nộp hồ sơ được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào (24h/ngày, 7 ngày/tuần) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet;

Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp trực tiếp đăng ký;

Hệ thống hóa quy trình nộp, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp;

Thông tin được phản hồi và trao đổi hai chiều giữa người thành lập doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.

Trân trọng thông báo./.

Tải toàn văn thông báo tại đây.

Tin mới nhất

Hướng dẫn doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp(26/07/2016 10:40 SA)

Thông báo Tuyển dụng viên chức(25/12/2012 10:40 SA)

°
3705 người đang online