Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong các lĩnh vực chính sau đây về quản lý nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên:  

- Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

- Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã);

- Đầu tư tại Việt Nam;

- Đấu thầu;

- Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Tải Quyết định tại đây

Tin mới nhất

Chính sách, mục tiêu chất lượng Sở Kế hoạch và Đầu tư(03/10/2016 2:52 CH)

Trả lời công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên(11/01/2013 10:40 SA)

Linh hoạt trong thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế(22/06/2010 10:39 SA)

Hưng Yên: Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư đạt trên 3.123 triệu USD(17/06/2010 10:39 SA)

°
932 người đang online