Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong các lĩnh vực chính sau đây về quản lý nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên:  

- Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

- Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã);

- Đầu tư tại Việt Nam;

- Đấu thầu;

- Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Tải Quyết định tại đây

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 10/2019(31/10/2019 5:30 CH)

Mời tham dự lớp tập huấn “Phổ biến quy định về quản trị doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp”(04/10/2019 4:15 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 9/2019(03/10/2019 2:13 CH)

Cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký‎ kinh doanh dịch vụ cầm đồ - Tháng 9 năm 2019(03/10/2019 2:08 CH)

Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp(06/09/2019 3:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 7, 8/2019(28/08/2019 8:14 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 6/2019(02/07/2019 9:11 SA)

Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp...(26/06/2019 9:02 SA)

°
1678 người đang online