Chính sách, mục tiêu chất lượng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

Trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần, mục tiêu cơ bản của chương trình tổng thể cái cách hành chính của Chỉnh phủ. Để góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cam kết thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đến công tác Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt trong việc xử lý, giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Tải toàn văn Chính sách tại đây.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 5/2019(28/05/2019 11:15 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 4/2019(10/05/2019 7:40 SA)

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019(10/05/2019 7:37 SA)

Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019(10/05/2019 7:34 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 3/2019(10/05/2019 7:30 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 01/2019(10/05/2019 7:28 SA)

Hướng dẫn thủ tục thực hiện chuyển đổi con dấu và địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới(03/05/2019 9:38 SA)

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(03/10/2016 2:52 CH)

°
3482 người đang online