Chính sách, mục tiêu chất lượng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

Trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần, mục tiêu cơ bản của chương trình tổng thể cái cách hành chính của Chỉnh phủ. Để góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cam kết thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đến công tác Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt trong việc xử lý, giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Tải toàn văn Chính sách tại đây.

Tin mới nhất

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(03/10/2016 2:52 CH)

Trả lời công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên(11/01/2013 10:40 SA)

Linh hoạt trong thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế(22/06/2010 10:39 SA)

Hưng Yên: Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư đạt trên 3.123 triệu USD(17/06/2010 10:39 SA)

°
962 người đang online