Danh sách đầu mối liên hệ tiếp nhận và trả kết quả

Đăng ngày 14 - 07 - 2017
100%

Thực hiện Thỏa thuân hợp tác số 08/TTHT-SKHĐT-BĐT ngày 08/9/2016 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bưu điện tỉnh Hưng Yên về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh sách cán bộ đầu mối của Sở như sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực

Điện thoại

1

Đỗ Cao Công

Phó Chánh VP

Đầu tư tại Việt Nam

0983 333 938

2

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Phó Trưởng phòng - Phòng Đăng ký kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp và hợp tác xã

0983 220 676

3

Doãn Hải Ninh

Chuyên viên

Đấu thầu; Cấp thẻ ABTC.

0906 039 673

         
         

Danh sách cán bộ đầu mối của Bưu điện tỉnh Hưng Yên:

TT

Đơn vị

Họ tên

Bộ phận

Điện thoại

1

Bưu điện tỉnh Hưng Yên

Vũ Minh Hương

Phòng Kế hoạch kinh doanh

0918 306 875

2

 

Phùng Duy Cường

Bưu điện Thành phố

0916 925 533

 

Tin mới nhất

°
369 người đang online