Cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký‎ kinh doanh dịch vụ cầm đồ - Tháng 9 năm 2019

Đăng ngày 03 - 10 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 và Công văn số 1262/UBND-NC ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản l‎ý nhà nước đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 năm 2019 trong đó có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ QUANG MINH

Mã số doanh nghiệp: 0901062040

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Long

(Gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Quang Minh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý cơ quan được biết.

Xem văn bản gốc tại đây.

 

 

Tin mới nhất

Mời tham dự lớp tập huấn “Phổ biến quy định về quản trị doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp”(04/10/2019 4:15 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 9/2019(03/10/2019 2:13 CH)

Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp(06/09/2019 3:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 7, 8/2019(28/08/2019 8:14 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 6/2019(02/07/2019 9:11 SA)

Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp...(26/06/2019 9:02 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 5/2019(28/05/2019 11:15 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 4/2019(10/05/2019 7:40 SA)

°
1130 người đang online