Mời tham dự lớp tập huấn “Phổ biến quy định về quản trị doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp”

Đăng ngày 04 - 10 - 2019
100%

Nhằm tăng cường công tác đào tạo, hỗ trợ, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức “Phổ biến quy định về quản trị doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý Cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ tham dự lớp tập huấn nêu trên.

Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 ngày 09/10/2019.

Địa điểm: Phòng 1.2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên - đường Quảng trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Kinh phí: Ban tổ chức hỗ trợ các chi phí về tổ chức lớp học và tài liệu. Cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ tham dự lớp tập huấn lo kinh phí đi lại, ăn, ở cho học viên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 02213.863929.

Trân trọng!

Xem văn bản gốc tại đây

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
306 người đang online