Cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký‎ kinh doanh dịch vụ cầm đồ - Tháng 11 năm 2019

Đăng ngày 25 - 12 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 và Công văn số 1262/UBND-NC ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản l‎ý nhà nước đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ;

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký‎ thay đổi tháng 11 năm 2019 trong đó có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau:

1- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH HƯNG YÊN

Mã số doanh nghiệp: 0901065299

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thuần Xuyên, xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đình Huỳnh

2- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG VINA

Mã số doanh nghiệp: 0900866144

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Huy

(Gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 02 Công ty).

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

Xem văn bản gốc tại đây.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

°
223 người đang online