Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 11/2019

Đăng ngày 25 - 12 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 2880/UBND-KT1 ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

Băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan các nội dung sau:

“Đã uống rượu bia - Không lái xe”

“Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện”

“Thắt dây an toàn khi đi ô tô”

“Không sử dụng điện thoại khi lái xe”

2. Kế hoạch số 38/KH-SNV ngày 18/11/2019 của Sở Nội vụ điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2019.

3. Công văn số 3012/UBND-NC ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

°
412 người đang online