Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng hoạt động Quý II năm 2019

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 3738/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cục Thuế tỉnh định kỳ hằng quý‎ cung cấp thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên (http://sokhdt.hungyen.gov.vn). Thông tin doanh nghiệp bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tin mới nhất

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

Hội thảo khoa học đối với đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng cẩm nang đầu tư kinh doanh góp...(07/06/2018 4:06 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015(23/04/2015 10:40 SA)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013(25/07/2013 10:40 SA)

Danh mục tài liệu ôn tập, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư(09/05/2012 10:40 SA)

Thông báo về việc mời gọi đầu tư dự án Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào(06/09/2011 10:39 SA)

°
1150 người đang online