Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng hoạt động Quý II năm 2019

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 3738/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cục Thuế tỉnh định kỳ hằng quý‎ cung cấp thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên (http://sokhdt.hungyen.gov.vn). Thông tin doanh nghiệp bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(17/09/2020 2:47 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

°
330 người đang online