Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 06 - 2019
100%

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII;

Căn cứ Nghị định 64/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở phân công nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo tiếp công dân định kỳ và cán bộ trực tiếp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, cụ thể như sau:

1. Bộ phận thường trực tiếp công dân

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thường trực tiếp công dân.

2. Địa điểm tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đặt tại Phòng Tiếp công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Thời gian tiếp công dân thường xuyên

3.1. Lịch tiếp công dân thường xuyên

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định):

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

3.2. Lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra

Chánh Thanh tra có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

3.3. Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào mỗi tháng 1 lần vào thứ Tư của tuần đầu tiên trong tháng (nếu trùng với ngày nghỉ, lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề) và tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.

- Lịch tiếp công dân được niêm yết tại Phòng Tiếp công dân và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư(17/09/2020 2:47 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

°
409 người đang online