Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Đăng ngày 26 - 06 - 2019
100%

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 29/5/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 1262/UBND-NC; theo đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thẩm định chặt chẽ hồ sơ đăng ký‎ doanh nghiệp đăng ký dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đòi nợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác hậu kiểm sau đăng ký‎ thành lập doanh nghiệp.

Thực hiện Công văn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp, thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc cấp đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề dịch vụ cầm đồ, đòi nợ

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thì trong trường hợp cần thiết, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên có thể yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

2. Về việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg

Định kỳ hằng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp danh sách các doanh nghiệp có đăng k‎ý kinh doanh ngành, nghề dịch vụ cầm đồ, đòi nợ. Danh sách doanh nghiệp này kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi tới Công an tỉnh Hưng Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày mùng 10 của tháng kế tiếp đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên để tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, doanh nghiệp./.

Xem văn bản gốc tại đây.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
304 người đang online