Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 7, 8/2019

Đăng ngày 28 - 08 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau

1. Thông báo số 140/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công văn số 815/SCT-QLNL ngày 29/6/2019 của Sở Công thương về thực hiện các giải pháp tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng điện năm 2019:

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong đó có Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả số 01/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 6 năm 2018.

3. Công văn số 2098/UBND-KT1 ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Chú trọng các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô khi tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; khuyến khích tham gia giao thông sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong đợt cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019.

4. Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Quốc hội đã thông qua 7 luật, gồm:

+ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

+ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019;

+ Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

+ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020;

+ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020;

- Quốc hội đã thông qua 10 Nghị quyết, gồm:

+ Nghị quyết số 75/2019/QH14 ngày 10/6/2019 bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

+ Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày 10/6/2019 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020;

+ Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

+ Nghị quyết số 79/2019/QH14 ngày 12/6/2019 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tóa án nhân dân tối cao;

+ Nghị quyết số 80/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;

+ Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”;

+ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

+ Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

+ Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV;

+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện. 

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
319 người đang online