Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 22 - 06 - 2020
100%

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo sử dụng mẫu con dấu mới tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan được biết.

- Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 00415/2020/ĐKMCD do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 24/4/2020,

Thời điểm có hiệu lực của con dấu: từ ngày 22 tháng 6 năm 2020

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan được biết.

Tải văn bản gốc tại đây

Tin mới nhất

°
244 người đang online