Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” giai đoạn 2015 -2020.

2. Hướng dẫn số 13-HD/BDVTU ngày 06/7/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về Bình xét điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10-2020).

3. Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Tổ chức treo khẩu hiệu trong tháng 6: “73 năm ngày thương binh - Liệt sỹ” và “Phong trào Đền ơn đáp nghĩa”.

4. Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

5. Công văn số 1732/UBND-KT1 ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2020.

6. Công văn số 1750/UBND-KGVX ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

7. Công văn số 1812/UBND-KGVX ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

8. Công văn số 1843/UBND-NV ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

9. Công văn số 1793/BCĐ-YT ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19.

10. Công văn số 63/PCTT ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

11. Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

12. Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình.

13. Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

14. Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang.

15. Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút SARS-COV-2 tại cộng đồng.

16. Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư.

17. Công văn số 1211/UBND-VHTT ngày 28/7/2020 của UBND thành phố Hưng Yên về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

18. Thông báo số 223/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh.

19. Công văn số 1922/UBND-NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

20. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

21. Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2020.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
409 người đang online