Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

3. Công điện số 174/CĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích và du lịch.

4. Công văn số 286-CV/BDATU ngày 01/02/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của Vi rút corona gây ra. 

5. Công văn số 74/STTTT-TTBCXB ngày 02/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông về việc tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (nCoV).

6. Công văn số 179/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. 

7. Công điện số 184/CĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV.

8. Thông báo số 12/TB-UBND ngày 04/02/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh.

9. Công văn số 198/UBND-TH ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 10. Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 03/02/2020.

11. Thông báo số 21/TB-UBND ngày 09/02/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh.

12. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, vân động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020.

13. Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

14. Công văn số 38/PA04 ngày 11/02/2020 của Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh về việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bệnh Cúm gia cầm H5N1.

15. Hướng dẫn số 01-HD/BTGĐK ngày 11/02/2020 của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

16. Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

17. Đề cương giới thiệu Bộ luật Lao động năm 2019

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2020(13/08/2020 7:49 SA)

°
354 người đang online