Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2021

Đăng ngày 03 - 01 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 3006/SGTVT-QLVT&PT ngày 01/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Công văn số 2866/SKHĐT-VP ngày 03/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021.

3. Công điện số 3108/CĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về việc ngăn ngừa tai nạn giao thông cho đối tượng trẻ em và học sinh trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025.

5. Công văn số 3030/UBND - KGVX ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung các biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid-19 theo các cấp độ 1, 3 và 4 vào Kế hoạch số 157/KH-UBND.

6. Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

7. Công văn số 2866/SYT-CTUBND ngày 09/12/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

8. Công văn số 3141/UBND - NC ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022.

9. Quyết định số 2864/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

10. Công văn số 4023/CAT-PC07 ngày 13/12/2021 của Công an tỉnh về việc cài đặt, sử dụng App “báo cháy 114”.

11. Công văn số 807-CV/TU ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam.

12. Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

13. Công văn số 3232/UBND-KGXV ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

14. Công văn số 08/BCĐ ngày 16/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

15. Công văn số 94/BCH-PCTT ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai.

16. Công văn số 3260/UBND-NC ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

17. Công văn số 3280/UBND-KGXV ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS - CoV - 2.

18. Công điện số 3283/CĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

19. Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mùa hành khô, dịp Tết Nguyên Đán và các sự kiện chính trị và lễ hội đầu năm.

20. Công văn số 3290/UBND-NC ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy.

21. Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh.

22. Công văn số 3308/UBND-KGXV ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19.

23. Công văn số 3082/SKHĐT-VP ngày 24/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ký số văn bản đi.

24. Công văn số 3112/TB-SKHĐT ngày 29/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

25. Công văn số 3368/UBND-KGXV ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp giảm tử vong do Covid-19 và xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

26. Thông báo số 858/TB-UBND ngày 30/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

27. Thông báo số 464/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Cập nhật thông tin Căn cước công dân gắn chíp của người đại diện theo pháp luật(22/03/2023 2:28 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023(01/02/2023 1:35 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022(31/12/2022 1:33 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022(01/12/2022 3:38 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022(01/11/2022 4:04 CH)

°
961 người đang online