Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2022

Đăng ngày 01 - 03 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 267/UBND-TH ngày 31/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

2. Công văn số 269/UBND-KGVX ngày 05/02/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

3. Công văn số 163/SNV-CCHCVTLT ngày 04/02/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022.

4. Kế hoạch số 134/KH-HĐPH ngày 16/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em.

5. Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2022.

6. Công văn số 369/UBND - KT2 ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022.

7. Công văn số 01/BCĐ ngày 18/02/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “tín dung đen”.

8. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

9. Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

10. Công văn số 410/UBND-KGVX ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

11.  Công văn số 994 - CV/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Công điện số 170/CĐ-CP ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 05/2022(01/06/2022 5:10 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 04/2022(04/05/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 03/2022(26/04/2022 7:13 SA)

Khai thác tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp(16/03/2022 3:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2022(28/01/2022 1:48 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2021(03/01/2022 3:43 CH)

Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích(24/12/2021 10:51 SA)

°
930 người đang online