• Là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa rất quan...

  • Ngày 15-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ của dự án “Quỹ hỗ trợ chuẩn bị các dự án” trị giá 100 triệu USD do WB tài trợ.

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức xấp xỉ 5% là một tín hiệu khả quan, hoàn toàn phù hợp với điều kiện nền kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái và đang trên đà phục hồi.

  • Ngày 06/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và...

1 
°
1330 người đang online