http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (23/04/2015)

Thực hiện Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp...

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO... (03/10/2016)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ...

°
1265 người đang online