http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019 (14/03/2019)

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn...

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO... (03/10/2016)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ...

°
1300 người đang online