http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (02/10/2019)

Thực hiện Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực...

°
591 người đang online