http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO... (03/10/2016)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ...

°
1271 người đang online