100 triệu USD nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA từ WB

Ngày 15-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ của dự án “Quỹ hỗ trợ chuẩn bị các dự án” trị giá 100 triệu USD do WB tài trợ.

Dự án triển khai trong 5 năm (2010 - 2015), nhằm giải quyết nhu cầu vốn chuẩn bị dự án cho các dự án vay vốn WB (hoặc các dự án khác theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam trong tương lai) để có thể triển khai ngay khi hiệp định tín dụng có hiệu lực, rút ngắn thời gian khởi động dự án. Trong 3 năm tiếp theo (tài khóa 2011 đến 2013), WB dự kiến tài trợ khoảng 44 chương trình/dự án của Việt Nam với tổng trị giá hơn 6 tỷ USD.

Theo SGGP