Hưng Yên: Thu hút 793 dự án vào đầu tư

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy phép đầu tư cho 12 dự án mới, trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư đăng kí là 1,5 triệu USD; 10 dự án trong nước với số vốn đầu tư đăng kí 531,3 tỷ đồng. Như vậy, hiện nay toàn tỉnh đã thu hút 793 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có 617 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng kí là 40.378 tỷ đồng, 176 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng kí khoảng 1,27 tỷ USD.

Trong số các dự án đầu tư vào tỉnh, hiện nay có hơn 450 dự án đi vào hoạt động. Các dự án đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 7,5 vạn lao động địa phương. Có thể kể đến một số

Trong số các dự án đầu tư vào tỉnh, hiện nay có hơn 450 dự án đi vào hoạt động. Các dự án đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 7,5 vạn lao động địa phương. Có thể kể đến một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận khá như: Công ty TNHH LG – Electronics Việt Nam, tập đoàn Hòa Phát, Công ty sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (VAP)...

doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận khá như: Công ty TNHH LG – Electronics Việt Nam, tập đoàn Hòa Phát, Công ty sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (VAP)...

 

baohungyen.vn