CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN BT

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế

Tên dự án
Mục tiêu của dự án
Địa điểm thực hiện dự án và dự án khác
Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu
Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án
Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế.
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào với hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Phố Nối và Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt
Thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoàn chỉnh các tuyến đường chính theo QH chi tiết 1/500 đã được phê duyệt bao gồm:
Tuyến 1: Xây dựng, cải tạo và làm mới đường từ quy hoạch 45m với đường 196: Quy mô chiều dài tuyến L=900m, chiều rộng mặt đường Bmặt=7,5m; B=2x4m
Tuyến 2: Xây dựng mở rộng đường trục đi qua trung tâm thôn (Nối từ đường Quốc lộ 5 qua trung tâm thôn Văn Nhuế với đường 196). Quy mô: chiều dài tuyến L=860m, chiều rộng mặt đường Bmặt=5,5m, bề rộng vỉa hè B=2x2,5m;
Tuyến 3: Xây dựng cải tạo và mở rộng tuyến đường giáp với dự án Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) (nối từ trung tâm thôn đến đường 45m đi thị trấn Bần). Quy mô: chiều dài tuyến L=476m, chiều rộng mặt đường Bmặt=5,5m, bề rộng vỉa hè B=2x5m;
Tuyến 4: Xây dựng cải tạo và làm mới đường song song với đường 45m (nối từ tuyến 3 đến bưu điện Mỹ Hào). Quy mô: chiều dài L=560m, chiều rộng mặt đường Bmặt=5,5m, bề rộng vỉa hè B=2x3m;
Xây dựng trồng mới cây xanh vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông
- Cải tạo nâng cấp tất cả các đường vào khu dân cư trong ranh giới dự án theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt;
- Xây dựng mới toàn bộ hệ thống thoát nước ;
- Xây dựng mới hệ thống cấp nước sạch;
- Xây dựng mới toàn bộ hệ thống cấp điện sinh hoạt.
113,70 tỷ đồng
Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 
Điện thoại: (0321) 3864161
Fax: (0321) 3550834

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án: Từ ngày công bố đến ngày 15 tháng 6 năm 2011 (trong giờ hành chính).