Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo năm 2018

VP