100 triệu USD nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA từ WB

Đăng ngày 08 - 02 - 2010
100%

Ngày 15-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ của dự án “Quỹ hỗ trợ chuẩn bị các dự án” trị giá 100 triệu USD do WB tài trợ.

Dự án triển khai trong 5 năm (2010 - 2015), nhằm giải quyết nhu cầu vốn chuẩn bị dự án cho các dự án vay vốn WB (hoặc các dự án khác theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam trong tương lai) để có thể triển khai ngay khi hiệp định tín dụng có hiệu lực, rút ngắn thời gian khởi động dự án. Trong 3 năm tiếp theo (tài khóa 2011 đến 2013), WB dự kiến tài trợ khoảng 44 chương trình/dự án của Việt Nam với tổng trị giá hơn 6 tỷ USD.

Tin mới nhất

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19(29/12/2021 9:23 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

Nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011(18/01/2011 10:39 SA)

Duy trì bình ổn giá 6 tháng cuối năm (08/02/2010 10:39 SA)

°
930 người đang online