Hội thảo Đánh giá và tiếp tục triển khai các hoạt động chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương

Đăng ngày 08 - 02 - 2010
100%

Ngày 15.11, tại huyện Yên Mỹ, Sở Kế hoạch - Đầu tư cùng UBND huyện Yên Mỹ, Ban điều phối chương trình PACA (chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương), đại diện tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), các công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn... tổ chức Hội thảo đánh giá và xúc tiến các hoạt động triển khai sau PACA.

Mục đích của hội thảo nhằm đánh giá, nhìn nhận lại những mặt được và chưa được sau thời gian đưa thí điểm chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Giai đoạn đầu chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương được triển thí điểm tại Yên Mỹ đã tổ chức thu thập thực tế các ngành kinh tế, doanh nghiệp tại địa phương. Từ thực tế thu thập, áp dụng theo phương pháp PACA đưa ra những hoạt động để tăng cường sức cạnh tranh của các ngành kinh tế cũng như doanh nghiệp. Kết quả chương trình đã phân tích và đưa ra 14 đề xuất phát triển kinh tế địa phương. Qua khoảng 6 tháng triển khai, đã có 4 đề xuất đã và đang đưa áp dụng trong điều kiên thực tế, cụ thể: Đề xuất nâng cao năng lực bán hàng và quản lý mạng lưới phân phối của các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường; về thành lập hiệp hội vận tải; tổ chức tham quan mô hình tổ chức sản xuất tại Nhà máy ô tô 1 – 5( Đông Anh – Hà Nội); đề xuất tạo điều kiện để các tổ chức kinh doanh ngành nghề tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hội chợ hội thảo nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm... Nhìn chung những hoạt động trên của chương trình đều đạt được kết quả bước đầu, phần đông các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, được đánh giá là hoạt động mang lại nhiều kinh nghiệm quí báu cho doanh nghiệp tham khảo, áp dụng theo thực tế mô hình hoạt động.

Hội thảo cũng tiến hành tập hợp những ý kiến của các nhà chuyên môn quản lý kinh tế, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhằm khắc phục mặt còn hạn chế của chương trình khi áp dụng tại địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cuả chương trình trong thời gian tiếp theo.

Tin mới nhất

°
2 người đang online