Thông báo đấu thầu chào hàng cạnh tranh mua xe ô tô phục vụ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 24 - 08 - 2012
100%

Mua xe ô tô phục vụ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Gói thầu: Mua sắm ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8MT 05 chỗ ngồi hoặc tương đương, phục vụ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; xe ô tô và toàn bộ phụ tùng lắp đặt trong xe mới 100%.

Thuộc dự án: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Nguồn vốn: Theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012; số 1489/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá trị dự toán mua xe ô tô và số 1534/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua xe ô tô phục vụ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 ngày 29/8/2012 đến 14 giờ 00 ngày 04/9/2012 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 03213 863 460

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 ngày 04/9/2012.

Tin mới nhất

°
1011 người đang online