Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 29 - 12 - 2021
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 448/TB-UBND ngày 24/12/2021 về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Nơi tiếp công dân tại tầng 1 trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 29/12/2021 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết

Xem văn bản gốc tại đây.
 

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018(19/12/2019 2:28 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(19/12/2019 2:36 CH)

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019(19/12/2019 2:34 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

Nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011(18/01/2011 10:39 SA)

100 triệu USD nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA từ WB(08/02/2010 10:39 SA)

Duy trì bình ổn giá 6 tháng cuối năm (08/02/2010 10:39 SA)

°
979 người đang online