Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 28 - 09 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 12/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Thể lệ cuộc thi số 11/TLBTC ngày 16/9/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.

Giám đốc Sở giao các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Đối tượng dự thi: Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị thuộc Sở hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; vận động gia đình, người thân hưởng ứng tham gia cuộc thi.
2. Nội dung: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về lao động, cư trú và bảo vệ môi trường.
3. Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ http://sotuphap.hungyen.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
4. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến trong 20 ngày (bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 01/10/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 20/10/2022).
5. Các nội dung khác theo Thể lệ cuộc thi số 11/TL-BTC ngày 16/9/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.
Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai, thực hiện. Đây là một trong những nội dung, tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ, kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của cơ quan.


 Gửi kèm các văn bản:

- Công văn số 2684/SKHĐT-VP ngày 27/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Công văn số 13/BTC ngày 27/9/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.

Thể lệ cuộc thi số 11/TL-BTC ngày 16/9/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.

Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 12/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh  Hưng Yên.

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023(01/02/2023 1:35 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022(31/12/2022 1:33 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022(01/12/2022 3:38 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022(01/11/2022 4:04 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 09/2022(01/10/2022 11:07 SA)

°
857 người đang online