Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Đăng ngày 08 - 02 - 2023
100%

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-SKHĐT ngày 07/10/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Tiếp công dân định kỳ
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp công dân định kỳ vào ngày 24 hàng tháng tại Nơi tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề tiếp theo), cụ thể:

Tháng Người tiếp
công dân
Chức vụ Ngày, tháng tiếp công dân
1 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 27/01(thứ Sáu)
2 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/02 (thứ Sáu)
3 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/3 (thứ Sáu)
4 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/4 (thứ Hai)
5 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/5 (thứ Tư)
6 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 26/6 (thứ Hai)
7 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/7 (thứ Hai)
8 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/8 (thứ Năm)
9 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 25/9 (thứ Hai)
10 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/10 (thứ Ba)
11 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 24/11 (thứ Sáu)
12 Trịnh Văn Diễn Giám đốc Ngày 25/12 (thứ Hai)

Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng hoặc bận công tác đột xuất, sẽ ủy quyền cho Chánh Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân.
2. Tiếp công dân thường xuyên
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp công dân vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần.
3. Tiếp công dân đột xuất
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 theo Thông báo hoặc lịch công tác tuần.
II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN
- Địa điểm tiếp công dân: Tại Nơi tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ: Số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN
Sáng từ: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để quý cơ quan, đơn vị và công dân biết, thuận tiện liên hệ công tác./.

Xem văn bản gốc tại đây.

Tin mới nhất

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Chương trình tình nguyện nhân dịp Khai giảng năm học...(30/08/2023 1:05 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Danh mục tài liệu ôn tập, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư(09/05/2012 10:40 SA)

°
19 người đang online