Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023(01/12/2023 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023(01/11/2023 8:08 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2023(30/09/2023 6:36 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2023(31/08/2023 1:37 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2023(01/08/2023 7:33 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2023(30/06/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

°
414 người đang online