Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 3232/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị của Đoàn Giám sát.

2. Công văn số 07/BCĐ ngày 24/11/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Hưng Yên về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Công văn số 2356/SYT-NV ngày 02/12/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

4. Công văn số 3304/UBND-NC ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

5. Công văn số 3305/UBND-KGVX ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

6. Chỉ thị số 34 - CT/TU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh, trật tự ở cơ sở.

7. Hướng dẫn số 05 - HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quyết định số 69 - QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

8. Công văn số 2398/SYT-NV ngày 12/12/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin Covid-19.

9. Chỉ thị số 36 - CT/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

10. Công điện số 3418/CĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội Xuân năm 2023.

11. Nghị quyết số 331/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu một số loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

12. Công điện số 3463/CĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

13. Công văn số 733 - CV/BTGTU ngày 21/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sao gửi các loại tài liệu sau:

- Thông báo nhanh số 262 - TB/BTGTW ngày 12/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả hội thảo Quốc gia: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

- Kết luận hội thảo Quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

14. Chỉ thị số 37 - CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

15. Kế hoạch số 146 - KH/TU ngày 21/12/2022 của Tỉnh ủy về Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

16. Quy định số 583-QĐ/TU ngày 22/12/2022 của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

17. Chỉ thị số 42 - CT/TU ngày 25/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

18. Thông báo số 451/TB-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

19. Thông báo số 905 - TB/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023(01/02/2023 1:35 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022(01/12/2022 3:38 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022(01/11/2022 4:04 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 09/2022(01/10/2022 11:07 SA)

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh(28/09/2022 7:52 SA)

°
809 người đang online