Giới thiệu Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Đăng ngày 22 - 03 - 2023
100%

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME triển khai thực hiện.

Hiện nay, Chương trình đã công bố tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn nhằm cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các hoạt động của Chương trình được công bố rộng rãi tại Cổng thông tin http://digital.business.gov.vn và trang Facebook của Chương trình http://facebook.com/chuyendoisodn/.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý cơ quan, doanh nghiệp được biết, tham khảo nguồn tài liệu nêu trên đồng thời lan tỏa và nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về chuyển đổi số.

Xem Công văn số 741/SKHĐT-ĐKKD tại đây.
 

Tin mới nhất

°
77 người đang online