Tuyên truyền về Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023”

Đăng ngày 19 - 06 - 2023
100%

Căn cứ các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 204/KH-UBND ngày 23/12/2022 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023; số 205/KH-UBND ngày 23/12/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên; nhằm tìm ra những ý tưởng, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023”

Tin mới nhất

Danh sách đầu mối liên hệ tiếp nhận và trả kết quả(14/07/2017 7:13 SA)

°
10 người đang online