Công bố danh mục dự án BOT và BT

Danh mục các dự án BOT và BT của tỉnh Hưng Yên kêu gọi đầu tư.


 

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN BOT VÀ  DỰ ÁN BT

 

 

 

STT

 

 

Tên dự án

 

 

Mục tiêu của dự án

 

 

Địa điểm dự kiến thực hiện dự án

 

 

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

 

 

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án

 

 

(tỷ đồng)

 

 

Hình thức đầu tư

 

 

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1

Dự án đường trục Bắc-Nam của tỉnh Hưng Yên (từ cầu vượt QL 5 đến đường 19 sát đường sắt)

Tạo sự kết nối giữa các địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

Huyện Văn Lâm, huyện Mỹ Hào

Từ cầu vượt QL 5 đến đường 19 sát đường sắt (xã Đại Đồng huyện Văn Lâm)   chiều dài khoảng 6 km; đường cấp III. Riêng đoạn qua KCN và đô thị rộng 74m

600

BT

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Hưng Yên

Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.865820

Fax: 03213.864470

Email: PPMU_HUNGYEN@YAHOO.COM

2

 

Tuyến đường số 01 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ

Thực hiện Quy hoạch điều chỉnh thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ

Thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ

 

Chiều dài 1,8 km; mặt đường 11,5 m, hè đường 2x5 m

46

BT

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 435 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.863589

Fax: 03213.865538

3

Tuyến đường số 04 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ

Thực hiện Quy hoạch điều chỉnh thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ

Thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ

Chiều dài 1,9 km; mặt đường 10,5 m, hè đường 2x7 m

55

BT

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 435 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.863589

Fax: 03213.865538

4

Tuyến đường số 05 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ

Thực hiện Quy hoạch điều chỉnh thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ

Thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ

Chiều dài 1,8 km; mặt đường 10,5 m, hè đường 2x7 m

50

BT

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 435 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.863589

Fax: 03213.865538

5

Dự án cải tạo, nâng cấp Đường 207B và kéo dài

Nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trọng yếu quốc gia

Huyện Văn Giang

Từ Chợ Đường Cái QL5 đến đường Liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên,  dài khoảng 7 km; đường cấp  I,  mặt đường 33 m

400

BT

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Hưng Yên

Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.865820

Fax: 03213.864470

Email: PPMU_HUNGYEN@YAHOO.COM

6

Dự án Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh Hưng Yên

Để luyện tập và thi đấu các giải trong nước và Quốc tế

Thành phố Hưng Yên

Đủ tiêu chuẩn thi đấu các giải trong nước và quốc tế; khán đài sân vận động trung tâm đến 35.000 chỗ ngồi, khán đài nhà thi đấu đa năng đến 3.500 chỗ ngồi

1.140

BT

Sở Văn hóa Thể thao vầ Du lịch tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.551519; 0912403885

Fax: 03213.551176

Email: Dmanhhung76@yahoo.com.vn

7

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Hưng Yên

Xử lý rác thải, chế biến rác thải thành sản phẩm hữu ích, giảm ô nhiễm môi trường

Thành phố Hưng Yên

200 tấn rác/ngày-đêm; quy mô chiếm đất 15 ha

700

BOT

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 03213.863620; 0912143327

Fax: 03213.551019

 

          Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án: Từ ngày 10  tháng  10  năm  2011 đến ngày 18 tháng 11 năm 2011 (trong giờ hành chính). Nhà đầu tư có thể đăng ký theo địa chỉ tại thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: Địa chỉ: Số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; điện thoại: 0321.3864161; Fax: 0321.3550834.

 

TH