Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người, cụ thể:

- Vị trí việc làm: Xúc tiến đầu tư: 02 người; Hỗ trợ doanh nghiệp: 02 người.

Trình độ chuyên môn yêu cầu: tốt nghiệp đại học, ngành đào tạo:  Khối ngành kinh tế, tài chính, kế toán, quản lý đất đai, luật và kỹ thuật.

- Vị trí tuyển dụng: Hỗ trợ, phục vụ: 01 người. Trình độ chuyên môn yêu cầu: tốt nghiệp đại học, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển thông

3. Nội dung xét tuyển: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển

4.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên mông nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

4.2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ (chứng nhận) đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Đối với những người công tác tại cơ quan, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải có sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

4.3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển

a, Ngoại ngữ:

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại  ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

b, Tin học:

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đơn vị công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh; Bản sao hộ khẩu thường trú.

d) Bản sao (không cần chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

Trường hợp thí sinh có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đề nghị cung cấp bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

e) Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.

g) Công văn đồng ý cho tham gia xét tuyển viên chức của thủ trưởng cơ quan đơn vị quản lý (nếu có).

h) 03 Phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận.

6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp nhận hồ sơ trong 30 ngày (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày thông báo tuyển dụng được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (dự kiến từ ngày 01/10/2019).

          - Địa điểm: Văn phòng  Sở số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Số điện thoại liên hệ: 0221 3863460 (gặp anh Doãn Hải Ninh).

7. Thời gian xét tuyển

- Dự kiến từ ngày 07/11/2019 đến ngày 15/11/2019

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ, thu một lần khi nộp hồ sơ.

Lưu ý:

- Người nộp hồ sơ, Phiếu đăng ký xét tuyển phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển của mình nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các trường hợp không đạt Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên sẽ không hoàn trả hồ sơ.

 

Xem văn bản gốc tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

VP

VP