Cập nhật thông tin Căn cước công dân gắn chíp của người đại diện theo pháp luật

Trong thời gian vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan Thuế yêu cầu: chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật Căn cước công dân gắn chíp cho người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/3/2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 43/ĐKKD-GS; theo đó: “Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã  trao đổi với Tổng cục Thuế và Tổng cục Thuế khẳng định: không có chủ trương cũng như không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung nêu trên. Việc đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.”

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý doanh nghiệp được biết; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

Xem bản gốc:

- Công văn 742/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;

- Công văn số 43/ĐKKD-GS ngày 21/3/2023 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 

VP

KHĐT