Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Nhằm tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Với mong muốn chương trình đào tạo, tập huấn, trợ giúp phát triển doanh nghiệp thực sự ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả đối với doanh nghiệp, doanh nhân; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành khảo sát lấy ý kiến, tổng hợp nhu cầu của Quý doanh nghiệp đối với các chuyên đề và giảng viên dự kiến thực hiện, trước khi tổ chức các khóa đào tạo, bằng việc mời Quý doanh nghiệp tham gia trả lời Phiếu khảo sát điện tử về nhu cầu đào tạo, theo đường link dưới đây:

https://forms.gle/F2jVWnHndv7eEHm9A

Trong quá trình tham gia khảo sát, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, liên liên hệ: đồng chí Trần Văn Thắng, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0913509343; Email: thangdpi@gmail.com.

Rất mong Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp. 

Xem văn bản gốc tại đây.

VP